จักรยานและเมืองสีเขียว :อุตสาหกรรมจักรยานโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จักรยานและเมืองสีเขียว :อุตสาหกรรมจักรยานโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

29 มิ.ย. 2564

250 view

ท่ามกลางโรคโควิด-19 ยอดขายจักรยานกลับสูงขึ้น ?

การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้อุตสาหกรรมบางแห่งต้องปิดตัวลงหรือ ขาดทุนทางรายได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมจักรยานกลับขยายตัวสวนกระแส มีรายงานว่า ยอดขายจักรยานทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 200% เนื่องจากประชาชนลดความเสี่ยงจากการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ด้วยการเลือกที่จะเดินทางโดยจักรยานมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ไต้หวันในฐานะผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ และมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานจนได้รับการขนานนามว่า “The Bicycle Kingdom” หรือยังคงรักษาสถานะนี้ไว้ได้อย่างดี สำนักข่าว Taipei Times รายงานว่าอุตสาหกรรมจักรยานในไต้หวันมียอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกันมา 25 ปีแล้ว แม้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 แต่อุตสาหกรรมจักรยานชะงักตัวลงเพียงแค่ช่วงเดือนแรกเท่านั้น และกลับตัวเติบโตขึ้นมากกว่า 32% ตลอดทั้งปี 2020 ในขณะเดียวกัน ยอดสั่งซื้อจักรยานทั่วโลกเพิ่มขึ้นราว 2-3 เท่า มีรายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของปี 2021 อุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันมีอัตราโตขึ้น 40-80% โดยบริษัทผลิตและส่งออกจักรยานรายใหญ่ที่สุดของไต้หวันอย่าง Giant มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก โดยมีรายได้สุทธิในช่วงเดือนมกรา-กุมภาพันธ์ 2021 อยู่ที่ 432.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าถึง 40% ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตจักรยานอันดับสองอย่าง Merida ก็ทำรายได้ไปสูงที่สุดในประวัติการณ์ของตนเช่นกัน ด้วยรายได้รวมสุทธิอยู่ที่ 170.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาถึง 43.4%

giant-bicycles-mainimage

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายส่งเสริมการปั่นจักรยานของต่างประเทศ 

สถิติข้างต้นสะท้อนให้เห็นทิศทางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจโลก ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ในสภาวะวิกฤต โดยมีปัจจัยส่งเสริม สามประการ ได้แก่ ประการที่ 1 การดำเนินการตามมาตราการ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เป็นโอกาสของการเดินทางด้วยจักรยานในฐานะตัวเลือกแทนการโดยสารขนส่งสาธารณะ  ประการที่ 2 แนวโน้มในการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่พยายามทำให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งการปั่นจักรยานสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดังกล่าวได้ โดยเฉพาะการออกกำลังกายในยิมถูกจำกัดลง และ ประการที่ 3 นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชากรในประเทศ โดยเมืองยุโรปหลายแห่ง เช่น มิลาน บรัสเซลล์ และ เบอร์ลิน ได้มีการทำทางจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานจึงมีผู้ใช้งานจักรยานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังมีนโยบายสนับสนุนทางตรง โดยให้เงินสนับสนุนในการซ่อมแซมจักรยานกับผู้ใช้จักรยาน คนละ 50 ยูโร ในส่วนของเมืองแห่งจักรยานอย่างอัมสเตอร์ดัม ได้มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้จักรยานมากขึ้นกว่าเดิม ในด้านพื้นที่ใช้งาน และการลดอันตรายจากรถยนตร์ด้วยการจำกัดความเร็ว 

people-riding-bicycles-on-the-street-in-amsterdam-netherlands-AGTP7X

แนวโน้มอุตสาหกรรมจักรยานและเมืองอัจฉริยะสีเขียว

แนวโน้มการปั่นจักรยานที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลดีโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ และเป็นการยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนเมืองด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แนวโน้มการใช้จักรยานที่มากขึ้นนี้ ก็เป็นผลมาจากนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ ตลอดจน การพัฒนา Smart City ด้วย 

ในส่วนของไต้หวัน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนปั่นจักรยานมากขึ้น โดยในไทเป และเมืองใหญ่อื่น ๆ มีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลในโครงการจักรยานสาธารณะ (Sharing Bicycle) อย่าง You Bike 1.0 และ 2.0 ที่มีจุดให้บริการทั่วเมือง และสามารถใช้งานได้ง่าย โดยภาครัฐยังได้สร้างเส้นทางจักรยานที่สามารถปั่นข้ามระหว่างตัวเมืองได้ตลอดแนวทางอีกด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติรอบเกาะ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน โดยมีจุดเริ่มต้นจากไทเปไปจนถึงทางใต้อย่างเมืองเกาสง ซึ่งการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ช่วยผลักดันเส้นทางจักรยานของไต้หวันไปสู่ระดับนานาชาติด้วย และ ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ในทางอ้อม ซึ่งนอกจากการปั่นจักรยานแล้ว ในไต้หวันโดยเฉพาะในไทเปยังมีจักรยานไฟฟ้าหรือ e-bike ที่มีชื่อว่า “Goshare” หรือ "Gogoro" เป็นจักรยานไฟฟ้าที่รัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนให้ประชาชนสามารถใช้จักรยานเชิงพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

官網首頁BANNER

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลและภาพจาก

https://cyclingtime.com/tw/documents/10150.html

https://www.thansettakij.com/content/business/411103

https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2021/03/15/2003753831

https://siamrath.co.th/n/80848

https://www.prachachat.net/marketing/news-501740

https://www.marketingoops.com/exclusive/trending-exclusive/covid-19-bicycle/

https://www.bbc.com/future/bespoke/made-on-earth/the-great-bicycle-boom-of-2020.html

https://www.bikenews.online/index.php?route=bossblog/article&blog_article_id=332

https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2020/12/21/2003749088

https://www.showdaily.net/2021/03/taiwans-bicycle-industry-surfs-on-high-tide-of-demand/

https://roadtobike.weebly.com/bike-news/opportunitie-and-challenge-of-taiwan-bike-industry

https://www.justaiwantour.com/blog/2020/07/22/two-world-famous-taiwanese-bicycle-brands-giant-merida/

https://www.bike-eu.com/market/nieuws/2021/02/taiwan-e-bike-exports-rise-20-during-turbulent-2020-10139737?_ga=2.153132849.881617334.1616031244-1416301295.1616031244

https://www.bangkokbanksme.com/en/e-bike-market-likely-expand-highly