ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 3 : การขออนุญาตจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ในไต้หวัน

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 3 : การขออนุญาตจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ในไต้หวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2565

| 259 view

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 1-2 ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนและการตอบรับจากผู้ที่สนใจในการจัดตั้งธุรกิจในไต้หวันและผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมาก ในตอนที่ 3 นี้ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ ขอเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการขายในไต้หวัน

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าในไต้หวันอย่างถูกต้องโดยผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยและคุณภาพจากองค์กรอาหารและยาไต้หวัน หรือ FDA (Food and Drug Administration) ผู้ประกอบการจะต้องทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารและยาผ่านทางเว็บไซต์จดทะเบียนอาหารและยาของ FDA ที่มีชื่อว่า เฟยเติงปู้เข่อ (非登不可) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ FDA ไต้หวันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค 

2.1 วิธีการลงทะเบียนระบบเฟยเติงปู้เข่อ (非登不可

การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารและยาในเว็บไซต์เฟยเติงปู้เข่อมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.จัดเตรียมเลขทะเบียนบริษัท/โรงงาน/หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยใช้รหัส ISO (International Organization for Standardization) หรือ บัตรประกันสุขภาพ (กรณีลงทะเบียนเพื่อใช้บริโภคเอง) อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำการลงทะเบียนสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบ โดยผู้ประกอบการทุกท่านสามารถไปที่เว็บไซต์ : https://fadenbook.fda.gov.tw/pub/index.aspx เพื่อทำการลงทะเบียน 

螢幕快照-2020-04-09-下午5.41.34

2.ข้อมูลส่วนตัว 

ผู้ประกอบการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้รับผิดชอบ ช่องทางติดต่อ และ E-mail 

3.ข้อมูลบริษัท

ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลบริษัทหรือโรงงานของตน โดยจะต้องเป็นบริษัทหรือโรงงานที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องภายใต้การรับรองจากกระทรวงเศรษฐการ ในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะต้องกรอกข้อมูลอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

            -ระบุชื่อผู้แทนบริษัท หรือ ผู้รับผิดชอบ

            -ประเภทธุรกิจ

            -ที่อยู่บริษัท ช่องทางการติดต่อ 

            -เงินทุนจดทะเบียนบริษัท

4.ประเภทกิจการ

ผู้ประกอบการจะต้องเลือกประเภทกิจการของตน โดยหากประเภทกิจการของผู้ประกอบการเป็นกิจการประเภท 1) การผลิตและการแปรรูป 2) อาหารและเครื่องดื่ม 3) การนำเข้า (อาหารและวัตถุเจือปนสารอาหาร) 4) ค้าขาย (เนื้อสัตว์ ผักสด) จะต้องยื่นเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ทาง FDA กำหนด โดยกิจการแต่ละชนิดจะมีเอกสารที่ต้องยื่นแตกต่างกัน อีกทั้ง สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีกิจการ 2 อย่างขึ้นไป อาทิ ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตวัตถุดิบด้วยตนเอง เช่น ร้านอาหารไทยที่ปลูกพืชผักสวนครัวและนำจำหน่ายด้วยตนเอง ผู้ประกอบการจะต้องแยกจดทะเบียน โดยไม่สามารถจดทะเบียนพร้อมกันได้ นอกจากนี้แล้ว สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มจะต้องเลือกประเภทสถานที่ดำเนินการกิจการเพิ่มเติม ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) โรงแรม หรือ ร้านอาหาร 2) สนามบิน หรือ สถานีรถไฟ 3) ห้างสรรพสินค้า หรือโรงพยาบาล 4) สถานศึกษา 5) สถานที่อื่น ๆ ที่มีร้านอาหารเป็นจำนวนมาก

5.เลขจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนในข้างต้นทั้ง 4 ขั้นตอนแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายผู้ประกอบการจะได้รับเลขจดทะเบียนตามประเภทของกิจการ โดยเลขจดทะเบียนจะมีทั้งหมด 16 หลัก ซึ่งเลขจดทะเบียนจะประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว ซึ่งจะแสดงถึงเมืองที่จดทะเบียน ตัวอย่างเช่น เมืองไทเป จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A เมืองไถจง อักษร B เป็นต้น นอกจากนี้ เลขจดทะเบียน ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบเงินหมุนเวียนเข้า-ออก ของสถานกิจการได้อีกด้วย เมื่อได้หมายเลขจดทะเบียนแล้ว จึงนับเป็นการสิ้นสุดการจดทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและยา 

1414660423-978886847_n

ตัวอย่างเลขจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานรับผลิตผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายใน
แบรนด์ของตัวเอง หรือ Original Equipment Manufacturer – OEM หากโรงงานผ่านมาตรฐานของ FDA และมีเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์อยู่แล้วสามารถใช้เลขดังกล่าวจัดจำหน่ายสินค้าได้

แหล่งข้อมูล

https://nbrp.sinica.edu.tw/pages/20

https://dpm.taiwan-pharma.org.tw/article/738/

https://www.gov.tw/News3_Content.aspx?n=2&s=359596

https://sunshine-new.com/foodsafety/food-act/fadenbook/

https://www.ilshb.gov.tw/index.php?catid=14&fieldid=5&cid=92&id=1686&action=view

https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=3867

https://www.cde.org.tw/Content/Files/Knowledge/69f7fec1-db36-4641-a859-76c6c669299a.pdf

https://www.mi-g.com.tw/a3-1.html

https://www.gov.tw/News3_Content.aspx?n=2&s=365381

https://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040100051013300-0840506

https://www.gov.tw/News3_Content.aspx?n=2&s=365381

https://www.fda.gov.tw/TC/siteListContent.aspx?sid=301&id=5762&chk=30c73b99-7155-4dfb-9230-53619b35fbc0&param=pn%3D1%26sid%3D301

http://www.twgp.com/tnews.asp?RecordNo=151

https://www.cjshs.tn.edu.tw/var/file/0/1000/img/19/A07-10705-21.pdf

https://www.health.taichung.gov.tw/media/531250/105-04.pdf

https://www.quickclick.cc/blog/fadenbook-instruction/

https://ubereatsteach.pixnet.net/blog/post/35507692

https://www.quickclick.cc/blog/fadenbook-instruction/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ