เจาะลึกอุตสาหกรรรมเซมิคอนดักเตอร์ : ตอนที่ 2 การกำเนิด TSMC ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก

เจาะลึกอุตสาหกรรรมเซมิคอนดักเตอร์ : ตอนที่ 2 การกำเนิด TSMC ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก

4 พ.ค. 2564

127 view
หลังจากได้พัฒนากระบวนการผลิตชิปจนมีความชำนาญ ในปี ค.ศ. 1987 บริษัทผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันอย่าง “TSMC” หรือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ถูกก่อตั้งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน TSMC ถือเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก ครองสัดส่วนทางการตลาดโลกอยู่ที่ 53.9% โดยมีฐานการผลิตหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกา จีนและไต้หวัน เพื่อผลิตส่งออกให้กับบริษัทชั้นนำอย่าง Apple, Huawei, Google, NVIDIA และอีกหลายบริษัททั่วโลก โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้สร้างรายได้ให้กับไต้หวันสูงกว่า 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 16% ของมูลค่า GDP ของไต้หวัน
 
การกำเนิด TSMC และการลงทุนระยะยาว 
TSMC ทำให้ทิศทางเศรษฐกิจของไต้หวันพุ่งขึ้นทะยานอย่างรวดเร็ว และจากการสำรวจปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันมีความแข็งแรงและเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศได้ พบว่า ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของอุตสาหกรรมนี้ คือ การลงทุนในงานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดั้งเดิมให้กลายเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง โดยรัฐบาลได้ตัดสินใจลงทุนและจัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ 40 ปีที่แล้ว ซึ่งการก่อตั้งสถาบันอย่าง ITRI เพื่อพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของไต้หวัน เป็นการวางโครงสร้างทางอุตสาหกรรมนี้มาตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนประเทศอื่น ๆ จึงทำให้มีลักษณะเฉพาะในการผลิตและมีประสิทธิภาพสูง
 
กระบวนการผลิตเฉพาะด้าน และ การสนับสนุนจากภาครัฐ
ซึ่งนอกเหนือจากการลงทุนในด้านงานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการ คือ กระบวนการผลิตชิป ที่มีจุดเด่นในการผลิตคือ “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายพานการผลิต” มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านดูแลส่วนที่ตนเองเชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตชิปมีขั้นตอนที่ซับซ้อนตามการออกแบบ และชิปแต่ละประเภทก็แตกต่างกัน เช่น CPU, Smart Phone, GMU โดยแต่ละประเภทมีกระบวนการผลิตที่ต่างกัน รวมไปถึงมีการลงทุนที่สูงมาก และต้องมีทรัพยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งรัฐบาลไต้หวันได้มีนโยบายสนับสนุนตรงนี้อย่างเต็มที่ อย่างเช่นการลดหย่อนภาษีการผลิต หรือ สนับสนุนงบประมาณสำหรับการผลิต โดยในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987-2019 เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.5% ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจนี้ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรชาวไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่า 160 เท่า จาก 7,500 ดอลลาร์ไต้หวันพุ่งสูงถึง 450,000 ดอลลาร์ไต้หวัน โดย 98% ของ GDP มาจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
 
วิสัยทัศน์กว้างไกล 
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เพราะวิสัยทัศน์ของผู้นำพาประเทศที่จับทิศทางการพัฒนาของโลกถูก และลงทุนในส่วนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม โดยจากจุดนี้สามารถเรียนรู้ได้ว่า การวางรากฐานอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจตั้งแต่ต้น จะทำให้เกิดรากฐานที่แข็งแรง และนำมาซึ่งอุตสาหกรรมที่มั่นคง ดังที่ไต้หวันได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ว่าต้องการให้อุตสาหกรรมนี้ เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่มีรากฐานแข็งแรงและเป็นจุดแข็งของประเทศ ไต้หวันเพิ่มงบวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดหย่อน จนทำให้บัดนี้ ทั่วโลกต่างต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ไต้หวันถือเป็นมหาอำนาจในด้านนี้
 
ติดตามตอนที่ 1 เจาะลึกอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
 
ข้อมูลและภาพจาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ