งาน “ATLife 2021”- Assistive Technology for Life” ณ Nangang Exibition Hall

งาน “ATLife 2021”- Assistive Technology for Life” ณ Nangang Exibition Hall

13 พ.ค. 2564

159 view

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ไต้หวันมีงานแสดงสินค้า “ATLife 2021”- Assistive Technology for Life”
ณ Nangang Exibition Hall โดย ATLife Chan Chao Int’I Enterprise group ร่วมกับหน่วยงานอื่น  ๆ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในไต้หวันให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับภาวะสังคมผู้สูงอายุในไต้หวัน โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราการเกิดใหม่ในไต้หวันลดน้อยลงทุกปี เช่นเดียวกันกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงประชากรของโลก ไต้หวันจึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเสริมการใช้ชีวิตของผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายในฐานะโอกาสทางเศรฐกิจในอนาคต

งาน Assistive Technology for Life จัดขึ้นด้วยกันทั้งหมด 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564 โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมและซื้อสินค้าที่สนใจได้ โดยสินค้าที่นำมาออกจำหน่ายในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการใช้ชีวิต โดยในวันพิธีเปิดมีผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวนมากเข้าร่วมชมสินค้า สินค้าภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ รองเท้าเพื่อสุขภาพ วีลแชร์ไฟฟ้า เตียงผู้ป่วยแบบปรับได้ อุปกรณ์ออกกำลังกายและเสริมพัฒนาการผู้สูงอายุ เครื่องวัดความดันอัจฉริยะ ตู้ปลาปลูกพืชผักสวนครัวในร่ม เครื่องบรรเทาความเครียด ไม้เท้าที่เป็นเก้าอี้พกพา และ หุ่นยนตร์อัจฉริยะ นอกจากนี้ภายในงานกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ยังได้มีการผลักดันนโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองต่อกระแสผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม อาทิ ศูนย์บริการจัดหาผู้อนุบาล ศูนย์บริการผู้พิการ โดยมีเงื่อนไขในการสมัครที่แตกต่างกันไปตามรายได้ของผู้สูงอายุด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ สินค้าเพื่อสุขภาพสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.chanchao.com.tw/ATLife/ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ