รู้จัก "PC Home" E-Commerce ระหว่างไทย-ไต้หวันที่ใหญ่ที่สุด

รู้จัก "PC Home" E-Commerce ระหว่างไทย-ไต้หวันที่ใหญ่ที่สุด

1 ก.ย. 2564

63 view

     ธุรกิจ E-commerce เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจขยายตัวสวนกับกระแสเศรษฐกิจโลกในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากการออกไปจับจ่ายใช้สอย การซื้อขายทางช่องทางออนไลน์จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

     ในช่วงเดือน พ.ค.- ก.ค.2564 ไต้หวันพบสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่รุนแรงขึ้น โดยศูนย์บัญชาการกลางการป้องกันควบคุมโรคระบาดได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมโรคระบาดระดับ 3 ที่มีมาตรการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ซื้อของในตลาดสด ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ห้างสรรพสินค้า และมีมาตรการห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน โดยอนุญาตให้ขายเพื่อซื้อกลับบ้านและ delivery เท่านั้น บริษัทเอกชนต่าง ๆ มีมาตรการ Work from home เพื่อลดการเดินทาง และเมื่อคนอยู่บ้านมากขึ้นจึงเปลี่ยนมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยมีรายงานว่า ผลประกอบการของแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง “PChome” ของไต้หวันมีมูลค่าเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มถึงร้อยละ 28.66 หรือคิดเป็นมูลค่า 155.77 ล้าน NTD ในช่วงครึ่งปีแรก 

1605491898-2964823412-g

1. การลงทุนของ PChome ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (PChome Group)

        PChome เป็นแพลตฟอร์ม E-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือน ม.ค.ปี 2548 มีเว็บไซต์ในเครือ ได้แก่ PChome 24h Shopping (B2C), PCStore (B2B2C), และ Ruten Auction (C2C) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชั้นนำในตลาดไต้หวัน เมื่อปี 2558 PChome ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยภายใต้ชื่อ “PChome Thai” โดยมีพันธกิจหลักคือ ส่งเสริมให้สินค้าไต้หวันที่มี ‘คุณภาพสูง มีความหลากหลาย คุ้มค่าและคุ้มราคา’ เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “สินค้าไต้หวัน คุณภาพดี ราคาโดนใจ” ต่อมาในปี 2563 PChome ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท E-commerce ท้องถิ่นของกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น ๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเชีย อินโดนีเชีย และ เวียดนาม จัดตั้งเป็น PChome Online Sea เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ถือเป็นการตอบสนอง “นโยบายมุ่งใต้ (New SouthBound policy)

95871673_116368906729260_6818459855997632512_n

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนางสาวไช่ อิงเหวิน  ซึ่งเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือในทุกมิติกับต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับ 18 ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ รวมทั้ง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

โดย PChome ได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ E-commerce ท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ เช่น TIki ของเวียดนาม Blibli ของอินโดนีเชีย Qoo10 ของสิงคโปร์ และ Youbeli ของมาเลเชีย เพื่อทำความเข้าใจและศึกษาตลาดท้องถิ่น โดย นาย จาน หงจื้อ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท PChome ระบุว่า สินค้าไต้หวันเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นสินค้าที่ “คุณภาพดี ราคาโดนใจ” โดยในระยะแรกทางกลุ่มบริษัทต้องการที่จะทำความเข้าใจและสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ท้องถิ่นก่อน เพื่อเป็นการ สำรวจอุปสงค์ของตลาดถึงโอกาสในการขยายสินค้าของไต้หวัน และ เผยแพร่สินค้าไต้หวันให้เป็นที่ยอมรับ

blibli-home-og-2020

แพลทฟอร์ม E-Commerce ของอินโดนีเชีย

5f16b984c2df3

แพลทฟอร์ม E-Commerce ของสิงคโปร์

ในระยะถัดมา หากมีกลุ่มลูกค้าและรากฐานที่มั่นคงแล้ว ทางบริษัทจะพิจารณาขยายธุรกิจของ PChome เข้าสู่ตลาดอาเซียนอย่างเต็มตัว โดยอาจจะก่อตั้งแพลตฟอร์ม PChome เองในกลุ่มประเทศที่มีอุปสงค์ต่อสินค้าไต้หวันสูง โดยใช้รูปแบบธุรกิจแบบที่ดำเนินการในประเทศไทย

2. PChome ไทย และโอกาสในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

         PChome ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมีเว็บไซต์ www.PChome.co.th เป็นแพลตฟอร์มทำธุรกิจแบบ C2C (Customer to Customer) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ และรายย่อยของไทยมีโอกาสขยายช่องทางธุรกิจในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยผู้ประกอบการไทยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มดังกล่าว สำหรับ PChome Thai นั้นมีระบบรองรับการแปลภาษาไทย-จีน และระบบการใช้เงิน “PChomePay” ให้ร้านค้าออนไลน์ในประเทศไทยใช้บริการฟรี เพื่อให้สะดวกในการค้าขายกับผู้ประกอบการชาวไทย-ไต้หวัน

08c872da-b67f-4e1c-adee-61f152939410-550x161

         ในปี 2563 ที่ผ่านมา PChome Thai ร่วมกับสภาพัฒนาการค้าระหว่างไต้หวัน (TAITRA) และสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าไต้หวัน (CDRI) ผลักดันสินค้าไต้หวัน เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคไทยอย่างต่อเนื่อง โดย นาย ไช่ เหวิน สยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท PChome Thai กล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาด E-commerce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงในประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคไทยมีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดย PChome Thai มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ Made in Taiwan (MIT) ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของไต้หวันที่ไม่ได้เป็นเพียงการการันตีว่าสินค้านี้ผลิตในไต้หวันเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าคนไทยได้รับประสบการณ์ช้อปปิ้งสินค้าไต้หวันที่ดีที่สุด”

1603844486350755-0

3. โอกาสในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทยผ่านช่องทาง E-commerce ไต้หวัน

          ในทางกลับกัน PChome เป็นช่องทางที่จะเป็นโอกาสให้กับสินค้าไทยในตลาดไต้หวันด้วย เนื่องจากเป็น platform ที่รองรับภาษาจีน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ในไต้หวันอื่นๆ เช่น Shoppee TW, Momo ต่างก็เป็นที่นิยมในไต้หวัน โดยในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. 2564 ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในไต้หวันรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการบนแพลตฟอร์ม E-Commerce เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20-50 โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องกับการเรียนออนไลน์และการทำงานจากที่บ้าน (work from home) อีกทั้ง สินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง ข้าวสาร และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส รวมถึง หนังสือเรียนก็ได้รับความนิยมสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการซื้อ-ขายจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่ก็มีปัญหาความล่าช้าด้านการขนส่งขึ้น โดยทาง PChome ได้วางแผนรับมือด้วยการขยายระบบโลจิสติกส์ในช่วงไตรมาสที่ 2 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลสำคัญในไต้หวัน ได้แก่ วันพ่อ เทศกาลสารทจีน เทศกาลวันแห่งความรักของไต้หวัน และวันไหว้พระจันทร์

img_media_02

         การใช้งานช่องทางออนไลน์อย่าง E-commerce  ทำให้การเข้า ถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายธุรกิจของตนมายังไต้หวัน สามารถใช้ช่องทาง E-commerce ไต้หวันอย่าง PChome ได้ เนื่องจากมีระบบแปลภาษา และระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการส่งของผู้ประกอบการจากไทย โดยสามารถเปิดร้านค้าใน PChome Thai เพื่อทดสอบศักยภาพสินค้าของตนในตลาดไต้หวันได้ก่อน โดยไม่จำเป็นต้องส่งสินค้ามารอยังประเทศปลายทาง จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดไต้หวัน และต้องการขยายฐานธุรกิจของตน  ซึ่งการเปิดร้านค้าใน PChome ไม่มีค่าบริการในการเปิดร้าน

ข้อมูลและภาพจาก

https://www.inside.com.tw/article/24461-PChome-momo-july

https://www.marketingoops.com/news/brand-move/PChomepay/

http://www.quickpconline.com/pc/business_movement/PChome-co-th-online-shopping/

https://th.rti.org.tw/news/view/id/2000396

https://www.businesstoday.co/business/28/10/2020/52940/

https://www.brandbuffet.in.th/2020/08/pc-home-thai/