อุตสาหกรรมไต้หวันพัฒนาต่อเนื่อง! 5G เร็วติดอันดับ 3 ของโลก

อุตสาหกรรมไต้หวันพัฒนาต่อเนื่อง! 5G เร็วติดอันดับ 3 ของโลก

31 มี.ค. 2564

334 view

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี 5G มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและยกระดับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้ก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ซึ่งการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของแต่ละประเทศ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ตลอดจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านทางสังคมไปพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าประเทศนั้นกำลังเข้าสู่การพัฒนา

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท Opensignal ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบเครือข่ายสัญญาณมือถือระดับโลก ได้เปิดเผยสถิติอันดับความเร็วดาวน์โหลด (Download speed) 5G ของโลก ซึ่งไต้หวันได้รับการจัดอันดับความเร็วดาวน์โหลดอินเตอร์เน็ต 5G อยู่ที่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งสามารถวัดความเร็วดาวน์โหลดได้อยู่ที่ 272.2 เมกะบิต (Mbps) ต่อวินาที เป็นรองเพียงสหรัฐอาหรับอมิเรต (UAE) ซึ่งมีความเร็วอยู่ที่ 292.2 เมกะบิต และ เกาหลีใต้ 354.4 เมกะบิต 1

*สถิติความเร็วอินเตอร์เน็ตของไต้หวันติดอันดับ 3 ของโลก*

หากเปรียบจากสถิติในปีก่อนจะเห็นว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 5G ในไต้หวันได้พัฒนาก้าวขึ้นไปอีกระดับ จากเดิมที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 4 ของโลก ซึ่งนอกเหนือจากสถิติด้านความเร็วดาวน์โหลดแล้ว ยังมีสถิติในด้านอื่น ๆ อีกที่ไต้หวันติดอันดับโลก อาทิ Video Game และ Voice App expericnce นอกจากนี้สำนักข่าว CNA ได้เปิดเผยจำนวนผู้ใช้งาน 5G ของไต้หวันในปัจจุบัน ว่าไต้หวันได้เริ่มเปิดให้ใช้บริการ 5G ในเดือน ก.ค.ปี 2020 ซึ่งภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน มีผู้ใช้งาน 5G แล้วมากกว่า 1 ล้านคน โดยในขณะนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าค่ายบริการมือถือชั้นนำของไต้หวันอย่าง จงหัวเทเลคอม  (Chunghwa Telecom Co) ฟาร์อิสต์โทน (Far EasTone Telecommunications Co) ไต้หวันสตาร์ (Taiwan Star Telecom Corp) มีลูกค้าที่ใช้บริการ 5G รวมกันมากกว่า 1.5 ล้านคน ดังนั้นเมื่อดูจำนวนการใช้งาน 5G ของประชากรในประเทศแล้วนับว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันกำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ไต้หวันจะมีการผลักดันอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 5G ให้กลายเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

2  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไต้หวัน นางหวัง เหม่ยฮวา ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNA ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีชนิดใหม่อย่าง 5G เป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ไต้หวัน ทั้งนี้ แต่เดิมไต้หวันถูกจัดให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Semiconductor ที่สำคัญระดับโลกอยู่แล้ว นำโดยบริษัท TSMC หรือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตให้แก่แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Apple Huawei NVIDIA และอื่น ๆ โดยนางหวังเห็นว่าในยุคสมัยที่เทคโนโลยี 5G เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ทำให้การทำงานต่าง ๆ ใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้น ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของมนุษย์จะทำให้ธุรกิจ semiconductor และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันขยายตัวมากขึ้น จุดแข็งของไต้หวันในตอนนี้คือการใช้ทรัพยากรคนให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์มากที่สุดด้วยเทคโนโลยี 

การก้าวหน้าของ 5G จะทำให้ไต้หวันก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในระดับโลก เนื่องจากความต้องการชิปของตลาดอุตสาหกรรมรถยนตร์ อินเตอร์เนต และอื่น ๆ จะมีมากขึ้นในทุก ๆ วัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันจะเปลี่ยนไป จะเกิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นจากการทำงานของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการคมนาคมของไต้หวัน ไต้หวันโมบายได้ร่วมมือกับบริษัท Startup อย่าง iAuto ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการขนส่งไร้คนขับหรือ Self-Driving Transport เพื่อร่วมมือกันพัฒนายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีจาก 5G ซึ่งการร่วมมือกันของทั้งสองบริษัทนี้ จะทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้น อย่าง รถยนตร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนทรัพยากรบุคคลลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ 

3

*ประธานบริษัทไต้หวันโมยบาย นาย Jamie Lin ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร Formosa Plastics Transport และ IAuto นาย Chen Sheng Kuang ในงานลงนามความร่วมมือรถยนตร์ไร้คนขับโดยเทคโนโลยี 5G*

อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าสนใจคือ อุตสาหกรรมบันเทิง ทาง Far Eastone หนึ่งในผู้ให้บริการ 5G ของไต้หวันได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแส K-pop ที่ได้รับความนิยมในตลาดไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทาง Far Eastone จึงได้เปิดตัวฟีเจอร์ตัวใหม่อย่าง friDay ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับดูไลฟ์คอนเสิรต์หรือวีดีโอโดยเฉพาะ โดยฟีเจอร์นี้ได้นำเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้ผู้ใช้งานสามารถสลับมุมกล้องได้ตามที่ตนเองต้องการ ปรับเปลี่ยนมุมกล้องและเลือกดูเฉพาะศิลปินที่ตนเองชื่นชอบได้ ซึ่งการสลับมุมกล้องไปมานั้นจำเป็นต้องใช้ความเสถียรและความเร็วของอินเตอร์เนตในการรับชม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ 4G ไม่สามารถทำได้

นอกจากอุตสาหกรรมที่กล่าวในข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมทางด้านอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี 5G เข้ามาช่วยเหลืออาทิ Healthcare และ E-commerce โดยรวม ดังนั้นจากจุดเด่นข้างต้นจะทำให้ไต้หวันมีอำนาจต่อรองทางเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งนางหวังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรม 5G และการผลิตเชิงนิเวศร่วมกับนโยบาย Smart City จะเป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจไต้หวันในอนาคต

4

 

ข้อมูลและภาพจาก

https://th.rti.org.tw/radio/programMessageView/id/103604\

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4118956

https://www.opensignal.com/2021/02/03/benchmarking-the-global-5g-experience?fbclid=IwAR35sUUl-S-LdKaCJjiGefuXAzLgmH56EttXwyJctHG4afeZhY4Fjnexaak

https://topics.amcham.com.tw/2020/12/taiwan-telecom-industry-enters-5g/

https://focustaiwan.tw/sci-tech/202102030019

https://www.inside.com.tw/article/22478-benchmarking-the-global-5g-taiwan-speed-no-3

https://www.iotevolutionworld.com/m2m/articles/444848-chunghwa-telecom-selects-ericsson-5g-build-taiwan.htm

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ