เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตมากที่สุดในรอบ 30 ปี : โควิดพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ความต้องการตลาดชิปทั่วโลกสูงขึ้น

เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตมากที่สุดในรอบ 30 ปี : โควิดพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ความต้องการตลาดชิปทั่วโลกสูงขึ้น

31 มี.ค. 2564

291 view

ในปี 2020 เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 2.98% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2019 ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งนี้อยู่เหนือความคาดหมายจากการคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากได้คาดการณ์ว่า เวียดนามจะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตที่สุดในเอเชีย ดังนั้น ประเด็นที่น่าสนใจ คือ อะไรคือ ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของไต้หวันโตขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นาง/นางสาว Angela Hsieh นักเศรษฐศาสตร์ประจำธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ได้วิเคราะห์ว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการส่งออกของไต้หวันเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หรือการผลิตชิป (chip) การผลิตชิปส่งออกทั่วโลกนั้นทำให้รากฐานเศรษฐกิจของไต้หวันมั่นคงขึ้น โดยในปี 2021 เศรษฐกิจไต้หวันมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นไปสูงได้อีก โดยมีโอกาสเติบโตถึง 1.2% ดังนั้น เศรษฐกิจไต้หวันอาจเติบโตได้ถึง 5% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 3.8%

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลก เนื่องจากเซมิคอนดักเตอร์มีความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมแทบทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่กระแสโลกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง รถยนตร์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคอื่น ๆ ต่างที่ล้วนจำเป็นต้องใช้ชิปเป็นส่วนประกบ ซึ่งไต้หวันถือเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เร่งให้การเปลี่ยนผ่านทางสังคมเข้าสู่สังคมดิจิทัลเป็นไปเร็วขึ้น โดยผู้คนทั่วโลกต้องปรับตัวและใช้ชีวิตแบบ New Normal ที่มีการติดต่อสื่อสาร และใช้ชีวิตประจำวันโดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมากขึ้น ทำให้ความต้องการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ชิป โดยเฉพาะชิป 5G จึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น และอาจกล่าวได้ว่า สายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในจีนที่ชะงักลง เป็นโอกาสดีของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันอย่างมาก และปัจจุบันไต้หวันมีส่วนแบ่งตลาดการผลิตชิปมากในระดับต้น ๆ ของโลก และท่ามกลางสถานการณ์ที่วัคซีนเป็นที่ต้องการในระดับโลก เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนก็ส่งผลให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีบทบาทสำคัญขึ้น

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไต้หวันในปี 2020 แล้ว มาตรการการรับมือกับโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไต้หวันไม่ชะงักและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยไต้หวันไม่มีมาตรการ Lockdown เลย ธุรกิจต่าง ๆ จึงดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้โดยไม่ชะงัก แม้พบการระบาดในพื้นที่เป็นระยะ แต่มาตราการและกฏหมายที่เข้มงวดมีผลทำให้สามารถคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันนี้ อ้างอิงจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ วันที่ 31 มีนาคม 2564  มีผู้ติดเชื้อสะสมในไต้หวันทั้งหมด 1013  ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด เพียง 10 รายเท่านั้น 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าไต้หวันมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกที่สูงมาก แม้ในวิกฤติโรคระบาดที่ทำให้ประเทศส่วนใหญ่เศรษฐกิจถดถอย แต่ไต้หวันสามารถคว้าโอกาสในวิกฤตครั้งนี้ และขยายตลาดภาคการส่งออกอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้มากขึ้น ทำให้ดัชนีมวลรวมของเศรษฐกิจในประเทศโตขึ้น สำหรับประเทศไทยนั้น การลงทุนร่วมกับไต้หวันจึงนับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยก่อนหน้านี้ สถาบันประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Environment Risk Intelligence, BERI) ได้จัดอันดับความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุน (Profit Opportunity Recommendation, POR) ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้ ไต้หวันได้รับอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเมือง และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นแล้วการลงทุนกับไต้หวันจึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนานาประเทศ

 

ข้อมูลและภาพจาก

https://www.cnbc.com/2021/01/08/semiconductor-shortage-causes-ford-and-nissan-to-cut-vehicle-production.html?&doc=106832932

https://www.cnbc.com/2021/02/01/taiwan-economy-outgrows-china-first-time-in-decades-as-chips-demand-rises.html

https://eng.stat.gov.tw/public/data/dgbas03/bs4/ninews_e/11002/enews11001.pdf

https://www.cnbc.com/2021/01/28/vietnam-is-asias-top-performing-economy-in-2020-amid-covid-pandemic.html?&doc=106832932

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/how-the-semiconductor-industry-can-emerge-stronger-after-the-covid-19-crisis

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3932252

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ