“โครงการ 2035 E-mobility Global Demo Day เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !”

“โครงการ 2035 E-mobility Global Demo Day เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !”

4 พ.ค. 2564

137 view

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โอกาสในไต้หวัน : E-mobility Global Demo Day 2035 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการออกแบบรถยนตร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ เปิดโอกาสให้ธุรกิจสตารท์อัพในต่างประเทศได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในเวทีนานาชาติ

ในอนาคตเทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นส่วนมากต่างเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ในอนาคต อาทิ รถยนตร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (E-mobility) ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานยั่งยืนจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ดังนั้น สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของไต้หวัน จึงได้จัดโครงการ “E-mobility Global Demo Day 2035” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจากต่างประเทศร่วมนำเสนอแนวคิดที่จะนำไปสู่การผลิตจริง

กลุ่มธุรกิจที่เป็นเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่ : E-Mobility (Startups)

Concept : Drive Smart,Drive Sustainability

กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ : 20-22 ตุลาคม 2564 ณ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2 Taipei,Taiwan

 

กำหนดการสมัครและคัดเลือก :

1พ.ค.2564 -เปิดรับสมัครวันแรกผ่านเว็บไซต์https://www.e-mobilityshow.com.tw/en/index.html

-ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วม

-วีดีโอแนะนำผลงาน 1 นาที

30 มิ.ย. 2564 รับสมัครวันสุดท้าย  
สิ้นเดือน ก.ค. 2564 -ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์: https://www.e-mobilityshow.com.tw/en/index.html  
ส.ค.

-นำเสนอผลงาน 5 นาที

-ตอบคำถาม 5 นาที

 

-ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
21 ต.ค. 2564

-ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน ที่ไทเป,ไต้หวัน

 

 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ :

ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม

-ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ ไต้หวันสำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือก

ระหว่างกิจกรรม หรือ สิ้นสุดกิจกรรม

-เจรจาและนำเสนอธุรกิจกับผู้ประกอบการชั้นนำแบบส่วนตัว

-จัดตั้งบูทนำเสนอธุรกิจของตน

-นำเสนอธุรกิจผ่านเวทีใหญ่โดยมีผู้ชมจากสถานที่จริงและออนไลน์

-ใช้สถานที่ Co-working space ฟรี 3 เดือน

-ที่พัก 14 วัน (ไม่นับรวมกับที่พักกักตัว)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ : 

https://www.e-mobilityshow.com.tw/en/index.html

ติดต่อผู้ประสานงาน :

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

April Lin (ext.2854)

Brody Wu (ext. 2764)

Phone: 886-2-2725-5200

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ