ไทเปจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสาธารณะ

ไทเปจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสาธารณะ

5 ส.ค. 2564

82 view
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เมืองไทเปได้จัดทำราคาพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรโดยสารสาธารณะแบบรายเดือนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Scooter)มากขึ้นการขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือสกู๊ตเตอร์ เป็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นในไต้หวันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก รัฐบาลไต้หวันมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศลงให้ได้เกินกว่า 50% ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยรัฐบาลไต้หวันได้ประกาศ นโยบาย Green Policy เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว ซึ่งการส่งเสริมสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้านั้นนับเป็นอีกโครงการที่ทำให้ไต้หวันเข้าใกล้เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะสามารถช่วยลดปัญหาการปล่อยมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้
.
จุดเริ่มต้นของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และ การส่งเสริมของรัฐบาล
.
จุดเปลี่ยนที่สำคัญของไต้หวันในครั้งนี้เริ่มต้นจากบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กอย่าง Gogoro ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ว่า จุดอ่อนสำคัญที่ทำให้ยานพาหนะไฟฟ้าไม่เป็นที่นิยม คือ ความกังวลของผู้ใช้ว่าแบตเตอรี่จะหมดระหว่างการเดินทาง หรือไม่สามารถหาสถานีเติมไฟฟ้าได้ และหากหาได้ก็ต้องเสียเวลาชาร์จไฟนานไม่รวดเร็วเหมือนการเติมน้ำมัน จึงได้พัฒนาระบบสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ เรียกว่า Gogoro Station เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดแล้ว เข้ามาสับเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วได้ เพื่อให้สามารถเดินทางต่อได้ทันที ซึ่งแก้ไขจุดอ่อนเดิมไปได้ อย่างไรก็ดี ยังคงมีประเด็นท้าทายอยู่ว่า จะทำอย่างไรให้สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มีมากเพียงพอสำหรับผู้ใช้งาน
กองทุนพัฒนาแห่งชาติของไต้หวันเห็นถึงทิศทางการพัฒนาของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จึงได้ร่วมมือกับรัฐบาลกลางเพื่อเพิ่มจำนวนสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันในเมืองใหญ่อย่าง ไทเป นิวไทเป ไถจง เกาสง และ เถาหยวน ต่างมีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ครอบคลุม โดยมีสถานีในทุก ๆ 2-5 กิโลเมตร โดยผู้ใช้งานเพียงแค่นำแบตเตอรี่ที่หมดแล้วเสียบที่แท่นชาร์จ และนำแบตเตอรี่อันใหม่ออกมาใช้งาน ส่วนแบตเตอรี่เก่าที่ถูกใช้งานแล้วก็จะถูกนำไปชาร์จ และเมื่อเต็มแล้วก็สามารถให้มีผู้ใช้งานอื่นนำไปใช้ต่อหมุนเวียนกันไป ซึ่งถือเป็น Sharing Economy ที่แก้ไขจุดอ่อนของยานพาหนะไฟฟ้าได้อย่างดี
155-cover-photo-397ebbd4493c0d39bffc6f49419a34d87704b3f4
 
เรื่องราวของไต้หวันสะท้อนให้เห็นถึง การสนับสนุนของรัฐบาลต่อภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่สำคัญ โดยรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งการจัดหาพื้นที่และสร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนผู้ใช้งาน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้งานมากขึ้น โดยปัจจุบัน การเช่ายืมบริการสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามีราคาอยู่ที่ 10-15 ดอลลาร์ไต้หวัน สำหรับ 6 นาทีแรก และนาทีละ 2 ดอลลาร์ไต้หวันตั้งแต่นาทีที่ 7 เป็นต้นไป
.
นโยบายส่งเสริมการใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าจากไทเป
.
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ไทเปได้ออกนโยบายส่งเสริมการขับขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า แก่ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารขนส่งสาธารณะแบบรายเดือน (บัตรโดยสารรถสาธารณะในไทเปและนิวไทเปทุกชนิดแบบเหมาจ่ายรายเดือน) โดยผู้ที่มีบัตรโดยสารดังกล่าว สามารถเช่าสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าได้ ในราคาพิเศษ 259 ดอลลาร์ไต้หวัน (จากราคาเต็ม 400 ดอลลาร์ไต้หวัน) สำหรับการใช้งาน 200 นาที ซึ่งถูกลงจากราคาปกติถึง 36% นอกจากนี้ เมืองไทเปยังมอบเครดิตพิเศษให้กับผู้ถือบัตรรายเดือน ในมูลค่า 200 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน สำหรับการใช้งานเช่าสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามากขึ้น
12-30
 
จากสถิติการใช้งานรถโดยสารสาธารณะของเมืองไทเป พบว่า ในแต่ละเดือน มีประชาชนราว 280,000 - 300,000 คน ที่ใช้บัตรโดยสารประเภทรายเดือน ซึ่งทางเมืองไทเปคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนกว่า 50,000 คนที่จะหันมาใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยขณะนี้ผู้ให้บริการหลักเช่ายืมสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในไต้หวันทั้ง Wemo,iRent และ Goshare ต่างก็พร้อมที่จะให้บริการผู้ใช้งานตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกับรัฐบาล