ไต้หวันได้อันดับ 4 จุดหมายที่น่าลงทุนที่สุด จากรายงานของ BERI

ไต้หวันได้อันดับ 4 จุดหมายที่น่าลงทุนที่สุด จากรายงานของ BERI

15 ม.ค. 2563

239 view

          ไต้หวันได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่ 4 ในการเป็นจุดหมายที่น่าลงทุนที่สุด จากรายงานล่าสุดของ U.S. Business Environment Risk Intelligence (BERI) โดยไต้หวันได้ 63 คะแนน สำหรับ Profit Investment Recommendation (POR) หรือคะแนนรวมจากตัวชี้วัดที่จะแสดงให้เป็นว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลต่อการลงทุนหรือไม่ ข้อตกลงสำหรับความสัมพันธ์ระยะกลางและระยะยาว หรือการไร้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ แม้ไต้หวันจะได้คะแนนรวมลดลง 1 คะแนน จากรายงานครั้งก่อนในเดือน ส.ค. 2562 แต่ยังคงอยู่ในอันดับที่ 4 ร่วมกับแคนาดา ตามหลัง สวิสเซอร์แลนด์ (74 คะแนน) นอร์เวย์ (67 คะแนน) และสิงคโปร์ (64 คะแนน)

          รายงานความเสี่ยงทางธุรกิจของ BERI นำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์และการคาดการณ์เชิงคุณภาพใน 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดทำปีละ 3 ครั้ง ในเดือน เม.ย. ส.ค. และ ธ.ค. โดยใช้ตัวชี้วัด 3 ตัวหลักที่มีผลต่อความเสี่ยงทางการลงทุน ได้แก่ 1. ดัชนีความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ (Operation Risk) 2. ความเสี่ยงด้านการเมือง (Political Risk) และ 3. ปัจจัยการโอนเงินและส่งเงินกลับ (Remittance and Repatriation Factor) โดยจะทำการเปรียบเทียบข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ผลในระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปีถัดไป

          จากรายงานเดือน ธ.ค. 2562 ในหมวดความเสี่ยงทางการเมือง ไต้หวันได้ 42 คะแนน ลดลงจากรายงานเดือน ส.ค. (44 คะแนน) จัดอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก (ลดลงจากอันดับที่ 20 ในรายงานฉบับก่อน) กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่า คะแนนในหมวดนี้ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. 2563 และเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง ในหมวดความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ ไต้หวันได้ 64 คะแนน สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และสูงสุดในเอเชีย อยู่ในลำดับเดียวกันกับ สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย

          กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่า ในรายงานฉบับเดือน ธ.ค. 2562 ไต้หวันได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 2 ในเอเชีย ตามหลังสิงคโปร์ โดยถัดจากไต้หวันคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (60 คะแนน) มาเลเซีย (55 คะแนน) อินเดียและอินโดนีเซีย (52 คะแนน) เวียดนาม (51 คะแนน) จีน (50 คะแนน) ฟิลิปปินส์ (49 คะแนน) และ ไทย (45 คะแนน) 

          นอกจากนี้ BERI ยังคาดการณ์ว่าในปี 2563 ไต้หวันจะได้คะแนนรวม 61 คะแนน ซึ่งจะอยู่ในอันดับที่ 5 และคาดว่าจะได้ 64 คะแนน ในปี 2567 ซึ่งจะอยู่ในอันดับที่ 10 สำหรับจุดหมายที่น่าลงทุนที่สุด ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายงานฉบับเต็มได้จาก www.beri.com/Publications/BRS.aspx

 

ข้อมูลจาก

www.beri.com/Publications/BRS.aspx

https://focustaiwan.tw/business/201912270018