สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติของไต้หวัน ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ย. 2562

สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติของไต้หวัน ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ย. 2562

15 ม.ค. 2563

450 view

          Investment Commission กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน รายงานข้อมูลสถิติด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment - FDI) ว่า ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ย. 2562 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 3,698 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.97 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561

         ด้านการลงทุนจากจีน ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ย. 2562 มีโครงการได้รับการอนุมัติ 135 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85 แต่มูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 56.15 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 10 ปี (ก.ค. 2552 - พ.ย. 2562) มีโครงการจากจีนได้รับการอนุมัติการลงทุนทั้งสิ้น 1,363 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

           

         ในส่วนของการลงทุนไปยังต่างประเทศของไต้หวัน (ไม่รวมจีน) ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ย. 2562 ไต้หวันได้ลงทุนจำนวนกว่า 628 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.41 แต่มูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 51.47 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ส่วนการลงทุนไปยังจีน ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ย. 2562 มีโครงการได้รับอนุมัติจำนวน 558 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 3.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจำนวนโครงการลดลงร้อยละ 12 และมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 53 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561

 

         สถิติการลงทุนโดยตรงระหว่าง ไทย - ไต้หวัน ระหว่าง ม.ค. - ต.ค. 2562

        ไทยได้รับอนุมัติให้ลงทุนโดยตรงในไต้หวันจำนวน 31 โครงการ (เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ร้อยละ 24) มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 58.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ 14.92) ขณะที่ไต้หวันได้ออกไปลงทุนโดยตรงในไทยจำนวน 40 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 310.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัว และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 136.31 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561

 

ข้อมูลจาก

www.moeaic.gov.tw/english/index.jsp

รูปจาก
https://eng.taiwan.net.tw/…/…/Wallpaper/table23_1280x960.jpg