ภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในไต้หวันช่วงต้นปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในไต้หวันช่วงต้นปี 2563

19 มี.ค. 2563

634 view

         เครือข่าย InterNations หนึ่งในเครือข่าย Expat ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยกให้ไทเปเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่อาศัยและทำงานของชาวต่างชาติประจำปี 2562 “The Best & Worst Cities for Expats in 2019” โดยได้ทำแบบสอบถามกับชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 20,000 คน ที่อาศัยอยู่ใน 82 เมืองทั่วโลก และเหตุผลหลักที่ทำให้ไทเปได้อันดับหนึ่งเป็นปีที่สอง คือเรื่องคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น เมืองที่ติดอันดับตามหลังไทเป ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ โฮจิมินห์ สิงคโปร์ มอนทรีออล และลิสบอน นอกจากนี้รายงานยังระบุว่า ร้อยละ 21 ของชาวต่างชาติที่อาศัยในไทเป มีรายได้ต่อปีมากกว่ากว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.73 ล้านบาท) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 9 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลก

         ช่วงต้นเดือน ก.พ. 2563 National Development Council (NDC) ไต้หวัน รายงานดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของไต้หวันโดยรวมในเดือน ธ.ค. 2562 ว่าส่งสัญญาณเป็น “สีเขียว” ได้คะแนนรวม 27 คะแนน เพิ่มขึ้น 3 คะแนนตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีชี้นำ (Leading Indicator) หรือแนวโน้มทางเศรษฐกิจในอนาคต เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (ดัชนีชี้นำเดือน ธ.ค. เท่ากับ 102.15) ด้านดัชนีชี้พ้อง (Coincident Indicator) หรือแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 (ดัชนีชี้พ้องเดือน ธ.ค. เท่ากับ 101.40) ขณะที่ดัชนีชี้ตาม (Lagging Indicator) หรือข้อมูลภาวะเศรษฐกิจในอดีตปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 (ดัชนีชี้ตามเดือน ธ.ค. เท่ากับ 98.17)

           นอกจากรายงานข้างต้นและดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวที่ทำให้ไต้หวันเป็นจุดหมายสำหรับชาวต่างชาติในการทำงานและดำเนินธุรกิจ ด้านการอนุมัติการลงทุนจากต่างชาติ Investment Commission กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน เผยข้อมูลทางสถิติว่า ในช่วงเดือนแรกของปี 2563 ไต้หวันได้อนุมัติการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment - FDI) จำนวน 416 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 997 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.14 หมื่นล้านบาท) จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.98 และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ192.76 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ในส่วนการลงทุนภายใน (Inward  Investment) จากจีน ในเดือน ม.ค. 2563 ได้รับการอนุมัติจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 2.295 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 72.29 ล้านบาท) ทั้งนี้ ตั้งแต่ ก.ค. 2552 ถึง ม.ค. 2563 มีจำนวนโครงการจากจีนได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 1,377 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนแล้วกว่า 2.287 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.2 หมื่นล้านบาท)

          ด้านความเชื่อมั่นทางการลงทุนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 Cathay Financial Holding Co., Ltd. รายงานผลสำรวจข้อมูลว่า ความเชื่อมั่นสาธารณะด้านเศรษฐกิจของชาติกับการลงทุนในตราสารทุนในเดือนนี้ลดลงจากเดือนก่อน เนื่อง จากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 กว่าร้อยละ 50.4 ของลูกค้าของ Cathay Financial จำนวน 17,722 ราย คาดว่าเศรษฐกิจของไต้หวันจะอยู่ในภาวะตกต่ำในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากผลสำรวจในเดือนก่อน (ร้อยละ 25.8) ในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 22.4 ที่คาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น (ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 35.8) ขณะที่ร้อยละ 21.9 คิดว่าสภาพเศรษฐกิจจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง (ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 29.8)           

          นายเฉิน จื้อลู่ (Mr. Nelson Chen) ผู้จัดการส่วนวิจัยด้านเศรษฐกิจของ Cathay Financial กล่าวในรายงานว่า ความหวาดกลัวต่อ COVID-19 ทำให้ผู้คนระมัดระวังด้านการบริโภคและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เพราะไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะยังคงมีอยู่ต่อไปหรือไม่ ผู้คนจึงต้องการเก็บเงินและเลื่อนการตัดสินใจจ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไป

 

ข้อมูลจาก

https://investtaiwan.nat.gov.tw/newsPage31649eng?lang=eng&search=31649

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3830086

https://investtaiwan.nat.gov.tw/newsPage31647eng?lang=eng&search=31647

 

รูปจาก

https://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0012103