ธุรกิจไทยในไต้หวัน

ธุรกิจไทยในไต้หวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.ค. 2565

| 2,414 view

ปัจจุบัน ผู้อพยพถิ่นฐานใหม่ชาวไทยได้อพยพมาที่ไต้หวันเป็นจำนวนมาก โดยไต้หวันถือเป็นจุดหมายปลายทางที่เอื้อเฟื่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในภายภาคหน้าเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนผันของโลกกำลังผันเข้าสู่ยุคแห่งดิจิทัล ไต้หวันถือเป็นแหล่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญของโลก ดังนั้นแล้ว ในช่วงหลายปีมานี้ ธุรกิจของชาวไทยในไต้หวันจึงได้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีทั้งบริษัทขนาดใหญ่และธุรกิจส่วนตัวขนาดกลาง-เล็ก

ขณะนี้บริษัทสัญชาติไทย ที่มีสาขาย่อยอยู่ที่ไต้หวันประกอบด้วย

CP Group

          ตั้งในไต้หวันกว่า 30 ปี มีโรงงานแปรรูปอาหารอยู่ที่เมืองหนานโถวในภาคกลางของไต้หวัน ผลิตภัณฑ์ไก่ของซีพีวางตลาดอย่างแพร่หลายในไต้หวัน รวมทั้งมีสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวไต้หวัน เช่น เกี๊ยวกุ้ง 

ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด ไทเป

          ธนาคารกรุงเทพฯ มี 3 สาขาในไต้หวันที่ ไทเป ไถจง และเกาสง มุ่งให้บริการคนไทยที่อยู่ในไต้หวัน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการลูกค้านักธุรกิจไต้หวันด้วย

SCT Co., Ltd. (Taipei Rep. Office) (ชื่อเดิม Siam Cement Trading Company)

         สินค้าหลักที่ SCT ค้าในตลาดไต้หวันคือ แป้งมันสำปะหลัง และวัสดุรีไซเคิลต่างๆ เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก เป็นต้น

นอกจากบริษัทดังกล่าวแล้ว ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ ยังได้มีการจัดทำเว็บไซต์ https://www.littlethaialley.com/ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมธุรกิจของคนไทยในไต้หวัน โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมหลายอุตสาหกรรมอาทิ ร้านอาหารไทย ร้านค้าไทย ร้านเครื่องดื่มไทย ร้านวดไทย โรงเรียนสอนภาษา และอื่นๆ