ธุรกิจไทยในไต้หวัน

ธุรกิจไทยในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

1,841 view

CP Group

          ตั้งในไต้หวันกว่า 30 ปี มีโรงงานแปรรูปอาหารอยู่ที่เมืองหนานโถวในภาคกลางของไต้หวัน ผลิตภัณฑ์ไก่ของซีพีวางตลาดอย่างแพร่หลายในไต้หวัน รวมทั้งมีสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวไต้หวัน เช่น เกี๊ยวกุ้ง 

 

ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด ไทเป

          ธนาคารกรุงเทพฯ มี 3 สาขาในไต้หวันที่ ไทเป ไถจง และเกาสง มุ่งให้บริการคนไทยที่อยู่ในไต้หวัน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการลูกค้านักธุรกิจไต้หวันด้วย

SCT Co., Ltd. (Taipei Rep. Office) (ชื่อเดิม Siam Cement Trading Company)

         สินค้าหลักที่ SCT ค้าในตลาดไต้หวันคือ แป้งมันสำปะหลัง และวัสดุรีไซเคิลต่างๆ เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก เป็นต้น