คณะนักศึกษาหลักสูตร Development Administrator in Digital Era เข้าเยี่ยมสำนักงานการค้าฯ

คณะนักศึกษาหลักสูตร Development Administrator in Digital Era เข้าเยี่ยมสำนักงานการค้าฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 1,466 view
คณะนักศึกษาหลักสูตร Development Administrator in Digital Era เข้าเยี่ยมสำนักงานการค้าฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) จำนวน 26 ท่าน ซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตรและหัวหน้าคณะศึกษาดูงานฯ

คณะนักศึกษาหลักสูตร Development Administrator in Digital Era เข้าเยี่ยมสำนักงานการค้าฯ

ในโอกาสนี้ รักษาการผู้อำนายการใหญ่ฯ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้บรรยายสรุปให้แก่คณะเกี่ยวกับการผลักดันการค้าการลงทุนกับไต้หวันตลอดจนประเด็นเศรษฐกิจในมิติอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจและมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันในวงกว้าง

ADVERTISEMENTLittle Thai Alley

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ