ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 4 : การทำธุรกิจขายของออนไลน์ในไต้หวันผ่านแพลตฟอร์ม Shopee

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 4 : การทำธุรกิจขายของออนไลน์ในไต้หวันผ่านแพลตฟอร์ม Shopee

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2565

| 244 view

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 4 : การทำธุรกิจขายของออนไลน์ในไต้หวันผ่านแพลตฟอร์ม Shopee

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ทั้ง 3 ตอนที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการที่มีความสนใจการทำธุรกิจในตลาดไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่างมาก บทความฉบับนี้ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจขอเชิญชวนผู้ประกอบการติดตามวิธีการทำธุรกิจขายของ
ออนไลน์ เบื้องต้นบนแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง “Shopee”

การทำธุรกิจออนไลน์หรือการขายของออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นการปรับตัวที่ทันต่อกระแสการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ โดยแพลตฟอร์ม E-Commerce ต่าง ๆ มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหนึ่งในแพลตฟอร์มยอดนิยม คือ “Shopee”

ผู้ประกอบการชาวไทยที่มีความสนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ลงทะเบียนสมัครบัญชี (account) 

ลงทะเบียนสมัครบัญชี ที่เว็บไซต์ https://shopee.tw/buyer/signup?next=https%3A%2F%2Fshopee.tw%2F โดยสามารถเลือกกดเป็นภาษาอังกฤษได้ และสมัครที่ sign up เพื่อสร้างบัญชีก่อน 

กรณีสมัครผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 เปิดแอพพลิเคชั่นและกดเลือกหัวข้อ ME 

1.2 เลือก Register เพื่อทำการลงทะเบียน

1.3 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ (ไต้หวัน) และรอรหัสยืนยันผ่านทาง SMS โดยจะมีเลขรหัสทั้งหมด 6 ตัวเลข

1.4 ตั้งรหัสผ่าน ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาว 8-16 ตัว โดยต้องมีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ตัวเล็ก และ ตัวเลขรวมอยู่

1.5 เลือกวิธีการลงทะเบียน โดยในขั้นตอนนี้สามารถเลือกผูกบัญชีอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว อย่าง (1) Google Account (gmail) (2) Facebook Account (3) Line Account หรือ (4) Apple ID

1.6 ตั้งชื่อบัญชี ขั้นตอนนี้จะต้องตั้งชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษมีความยาว 5-30 ตัวอักษร 

1.7 ลงทะเบียน หลังเสร็จขั้นตอนดังกล่าวแล้ว กดปุ่มยืนยัน จะถือว่าการลงทะเบียนสมัครบัญชี Shopee แล้วเสร็จสามารถชมวิดีโอแนะนำการสมัครทั้งทางเว็บไซต์ และทางแอพพลิเคชั่นได้ที่

https://help.shopee.tw/tw/s/article/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%A8%BB%E5%86%8A%E8%9D%A6%E7%9A%AE%E5%B8%B3%E8%99%9F-1542986413872

2. การลงทะเบียนเป็นผู้ขาย

หลังจากสมัครบัญชีในฐานะผู้ซื้อแล้ว (Buyer) เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการที่สนใจที่จะเป็นผู้ขาย (Seller) สินค้าด้วยตัวเอง ต้องทำการลงทะเบียนเป็นบัญชีการค้าอีกครั้งหนึ่ง โดยมีขั้นตอนการสมัครทางแอพพลิเคชั่นง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 คลิกที่ “ME” หลังจากนั้นไปที่หัวข้อ Start Selling และกดเลือก “Free Registration” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปดังรูปภาพ

2.2 ยืนยันตัวตน ในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะแนบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน โดยรายละเอียดเอกสาร ได้แก่ ประวัติส่วนตัว หมายเลขบัญชีธนาคาร และหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะในไต้หวันเท่านั้น) 

2.3 เลือกประเภทดำเนินการ สามารถเลือกได้ว่าจะดำเนินการเป็นผู้ขายในฐานะบัญชีส่วนบุคคล (Individual) หรือบัญชีสำหรับบริษัท (Business) โดยบัญชีทั้งสองนั้นจะมีเอกสารและข้อมูลที่ต้องยืนยันแตกต่างกัน ในบทความนี้ จะอธิบายและแนะนำถึงบัญชีส่วนบุคคลเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปิดบัญชีผู้ขายในฐานะบริษัท สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://zhuanlan.zhihu.com/p/365426619

2.4 กรอกข้อมูลส่วนตัว ในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของตนเอง โดยผู้ที่จะสามารถสมัครได้จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวในไต้หวันหรือบัตรกาม่า (ARC, ARPC) เท่านั้น โดยรายละเอียดข้อมูลที่จะต้องกรอกอาทิ สัญชาติ วัน/เดือน/ปี เกิด เลขบัตรประจำตัว ARC อีกทั้งจะต้องอัพโหลดรูปบัตรประจำตัว ARC เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอีกด้วย โดยเมื่อผู้ประกอบการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวสำเร็จเรียบร้อย ให้กดที่ขั้นตอนถัดไปดังรูปภาพ 

2.5 รอการยืนยันตัวตน หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมทั้งอัพโหลดบัตร ARC เพื่อยืนยันตัวตนแล้ว ทาง Shopee จะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการประมาณ 2-3 วัน โดยหลังจากที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการค้าขายใน shopee ได้

2.6 การอัพโหลดข้อมูลสินค้าลงร้านค้า หลังจากได้รับการยืนยันข้อมูลจากทาง Shopee แล้ว ผู้ประกอบการสามารถอัพโหลดสินค้าเพื่อเริ่มทำการขายได้ โดยรายละเอียดของสินค้า 1 ชนิด สามารถอัพโหลดรูปได้สูงสุดถึง 9 รูป และ สามารถใส่รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแก่ผู้ซื้อ อาทิ ราคา หมวดหมู่ ราคา จำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลัง 

3. อัตราค่าธรรมเนียม Shopee ไต้หวัน

อัตราค่าธรรมเนียม Shopee ในไต้หวันจะแบ่งออกตามประเภทรายการสินค้า โดยแต่ละรายการสินค้าจะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ซึ่งค่าธรรมเนียมของ Shopee ไต้หวันจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 

3.1 อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (ต่อรายการสินค้า) โดยจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสำหรับสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 2-4 ซึ่งอัดราสัดส่วนค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันตามสินค้าแต่ละชนิด เช่น หากเป็นสินค้าประเภท เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์การกีฬา จะมีการคิดอัตราที่ต่ำกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ โดยมีวิธีการคิดค่าธรรมเนียมเป็น ราคาสินค้า x จำนวนสินค้า x ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2-4 (แล้วแต่ประเภทสินค้า) และจึงคิดรวมเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้กับ Shopee โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อหนึ่งสินค้าที่ Shopee จะเก็บจะเท่ากับ 800 NTD 

3.2 อัตราค่าธรรมเนียมจากบริการอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมชำระบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ค่าธรรมเนียมการโอนข้ามธนาคารที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นชอปปี้และอื่น ๆ ซึ่งช่องทางการรับชำระที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคนี้ Shopee จะเป็นคำนวนค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้อัตโนมัติ โดยผู้ขายจะได้รับเงินตามราคาสินค้าที่ตนกำหนด และ Shopee จะหักค่าธรรมเนียมจากบริการการรับชำระอัตโนมัติ โดยบริการเหล่านี้จะมีอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ ร้อยละ 1-5 สำหรับการค้าขายแบบบุคคลธรรมดา ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมจะมีความแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Shopee ไต้หวัน

https://help.shopee.tw/tw/s/article/%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%98%AF%E6%88%90%E4%BA%A4%E6%89%8B%E7%BA%8C%E8%B2%BB-%E9%80%99%E8%A6%81%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%A8%88%E7%AE%97-1542986414624

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมจากช่องทางรับชำระเพิ่มเติม โดยจะมีอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึง 5 ทั้งนี้ การรับชำระเงินปลายทางเมื่อส่งของเป็นบริการของ Shopee ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่อาจมีความไม่สะดวกสำหรับผู้รับสินค้าที่ต้องรอรับ และมีโอกาสที่จะส่งของไปแล้วไม่เจอตัวผู้รับ

4. การขนส่ง Shopee ไต้หวัน

การขนส่งของ Shopee ในไต้หวันโดยปกติแล้วใช้ระยะเวลาขนส่งประมาณ 4-8 วันทำการ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนเพื่อระบุรายละเอียดการขาย ดังนี้ 

4.1 เลือกวิธีการส่งสินค้า (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 วิธี) รูปแบบการขนส่งของ Shopee ไต้หวันทั่วไปมีทั้งหมด 3 แบบได้แก่ 

  1. ไปรษณีย์กลางรับสินค้า (中華郵政) โดยผู้ขายสามารถไปส่งของที่ไปรษณีย์สาขาใดก็ได้เอง หรือหากมีสินค้าจำนวนมากสามารถติดต่อให้ไปรษณีย์กลางตามช่องทางของ Shopee ให้มารับสินค้าที่บ้านผู้ขาย
  2. จัดส่งโดยบริษัทขนส่งที่รับรองโดย Shopee และจะรับสินค้าที่บ้านผู้ขาย (宅配)
  3. ผู้ประกอบการนำสินค้าส่งที่ร้านสะดวกซื้อ (店到店) ด้วยตนเอง โดยร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมบริการขนส่ง ในไต้หวันได้แก่ ร้าน 7-11 ร้าน Family Mart ร้าน Hi-Life ร้าน OK Mart และบริการของ Shopee เองอย่าง Shopee Door to Door (蝦皮店到店) โดยผู้ซื้อสามารถเลือกบริการดังกล่าวได้ตามที่สะดวก ซึ่งค่าบริการในการขนส่งเริ่มต้นที่ 60 NTD จนถึง 80 NTD 

นอกจากนี้ ขณะนี้ชอปปี้ไต้หวันยังได้มีการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษเมื่อซื้อขายสินค้าครบตามขั้นต่ำ จะฟรีค่าขนส่ง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดังรูปภาพด้านล่าง 

Tips : ขณะนี้ การขนส่งเส้นทางระหว่างประเทศสำหรับ Shopee ในไต้หวันยังไม่ได้มีการเปิดบริการอย่างเป็นทางการ จะมียกเว้นเป็นบางกรณีเท่านั้นที่ผู้ประกอบการจะต้องเซ็นสัญญาซื้อขายข้ามพรมแดน (Cross Border Agreement) เพื่อให้สามารถขนส่งระหว่างประเทศได้ โดยกรณีของ Shopee ไต้หวัน ผู้ประกอบการจะต้องขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ ณ สนามบินเถาหยวน และหลังจากนั้น Shopee จะเป็นผู้ดำเนินการขนส่งออกไปยังประเทศปลายทางที่ดำเนินการรับเรื่องต่อ ซึ่งการที่จะสามารถเซ็นสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศได้นั้น ร้านค้าของผู้ประกอบการจะต้องมียอดขายถึงเกณฑ์ที่ Shopee กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมได้ 

4.2 เลือกช่องทางชำระเงิน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 วิธี) ได้แก่ รับชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง รับชำระผ่านการโอนเข้าธนาคาร และ เก็บเงินปลายทางกรณีจัดส่งผ่านร้านสะดวกซื้อ หรือจัดส่งผ่านบริการของ Shopee Door to Door

4.3 กรอกรายละเอียดสินค้า ประเภทสินค้า ตลอดจนแนบรูปภาพประกอบเพื่อการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าก่อนที่จะส่งออกถึงผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนขนส่งสินค้าได้ที่เว็บไซต์ https://appeal.twtc.shopee.tw/other/614b4378c1dd6d9776a4d2cb/ 

5. เกณฑ์ในการเป็นร้านค้าแนะนำ Shopee ไต้หวัน (優選賣家)

ร้านค้าแนะนำสำหรับ Shopee ไต้หวันเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการขายที่ช่วยทำให้ร้านค้าของผู้ประกอบการสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อได้ โดยเกณฑ์ในการได้รับสัญลักษณ์ร้านค้าแนะนำของ Shopee ไต้หวันจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกับของไทย อีกทั้งยังมีการแบ่งเกณฑ์ร้านค้าแนะนำออกเป็นสองเกณฑ์ได้แก่ 1. ร้านค้าแนะนำ (優選賣家) 2. ร้านค้าแนะนำ Shopee Plus (蝦皮優選) โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

16

 

หมายเหตุ :

จำนวนผู้ซื้อที่ไม่ซ้ำกัน: จำนวนผู้ซื้อที่ไม่ซ้ำกันจากร้านค้าในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่นับผู้ซื้อจากคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกและขอคืนเงิน/คืนสินค้า

จำนวนคำสั่งซื้อ: จำนวนคำสั่งซื้อที่ได้รับในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่นับรวมคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกและขอคืนเงิน/คืนสินค้า

ยอดขาย: มูลค่าโดยรวมของคำสั่งซื้อในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่นับรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกและขอคืนเงิน/คืนสินค้า

การเข้าร่วมร้านค้าแนะนำ 

เมื่อร้านค้าของผู้ประกอบการมีผลการดำเนินงานถึงเกณฑ์การเป็นร้านค้าแนะนำ ผู้ประกอบการจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อเข้าร่วมการเป็นร้านค้าแนะนำ โดยระบบจะส่งการแจ้งเตือนในวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถตอบกลับคำเชิญเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมร้านค้าแนะนำได้ผ่านหน้า Seller Centre หรือ แอปพลิเคชัน Shopee หลังจากนั้นอัพโหลดเอกสารที่ Shopee ต้องการอาทิ บัตรประชาชน 

ข้อดีของการเข้าร่วมร้านค้าแนะนำ

1.ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ซื้อมากขึ้น โดยสัญลักษณ์ร้านค้าแนะนำจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ร้านค้าของผู้ประกอบการน่าเชื่อถือมากขึ้น

2.โอกาสเห็นสินค้าในช่องค้นหาเพิ่มสูงขึ้น โดยร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ร้านค้าแนะนำจะถูกจัดวางไว้ในช่องค้นหาแรกของหมวดหมู่สินค้านั้น ๆ  

3.โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษสูงขึ้น โดยร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ร้านค้าแนะนำจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทาง Shopee ก่อนเป็นลำดับแรก ๆ พร้อมทั้งโปรโมชั่นส่วนลดค่าส่งและอื่น ๆ 

4.โอกาสขยายตลาดต่างประเทศ หากร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ร้านค้าแนะนำ และเป็นร้านค้าที่มีอัตราการจำหน่ายสูงติดต่อกันต่อเนื่อง ทาง Shopee จะมีการพิจารณาเจรจาขยายตลาดสินค้ากับผู้ประกอบการ

 

แหล่งข้อมูล

https://www.cifnews.com/article/102157

https://packhai.com/apply-selling-shopee/

https://help.shopee.tw/tw/s/article/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%A8%BB%E5%86%8A%E8%9D%A6%E7%9A%AE%E5%B8%B3%E8%99%9F-1542986413872

http://www.fobwiki.com/3545.html

https://www.kuajingyan.com/article/13137

https://zhuanlan.zhihu.com/p/365426619

https://www.kuajingyan.com/article/20203

https://www.zhihu.com/question/388955331

https://nodohello.com.tw/shopee-shop/

https://help.shopee.tw/tw/s/article/%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%98%AF%E6%88%90%E4%BA%A4%E6%89%8B%E7%BA%8C%E8%B2%BB-%E9%80%99%E8%A6%81%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%A8%88%E7%AE%97-1542986414624

https://help.shopee.tw/tw/s/article/%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%98%AF%E6%88%90%E4%BA%A4%E6%89%8B%E7%BA%8C%E8%B2%BB-%E9%80%99%E8%A6%81%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%A8%88%E7%AE%97-1542986414624

https://seller.shopee.co.th/edu/article/404

https://www.cardu.com.tw/epoint/detail.php?37732

https://www.money101.com.tw/blog/%E8%9D%A6%E7%9A%AE%E5%BA%97%E5%88%B0%E5%BA%97-%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC-%E9%96%80%E5%B8%82-%E5%B0%BA%E5%AF%B8-%E9%81%8B%E8%B2%BB

https://appeal.twtc.shopee.tw/other/614b4378c1dd6d9776a4d2cb/

https://seller.shopee.tw/edu/article/5485

https://1applehealth.com/info/24262900

https://help.shopee.tw/tw/s/article/%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%88%90%E7%82%BA%E8%9D%A6%E7%9A%AE%E5%84%AA%E9%81%B8-%E8%B3%A3%E5%A0%B4

https://help.shopee.tw/tw/s/article/%E4%BB%80%E9%BA%BC%E         6%98%AF%E8%9D%A6%E7%9A%AE%E5%84%AA%E9%81%B8%E8%B3%A3%E5%AE%B6-1542986351367

https://seller.shopee.tw/edu/article/2068

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ