เกาะกระแสไต้หวัน ดูทั้งหมด
การประมูลโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งระยะที่ 3 ในช่วง ก.ย. 2565
เป้าหมายการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสีเขียวถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วง ต.ค. 2569 ขณะที่โครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง ระยะที่ 3 จะสิ้นสุดการเสนอชื่อปลายเดือน ก.ย. 2565 ก่อนเริ่มการประมูล
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/โอกาสในไต้หวันดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ไทยกับไต้หวัน ดูทั้งหมด

14 มิ.ย. 2560

Factsheet

14 มิ.ย. 2560

ธุรกิจไทยในไต้หวัน
ดูทั้งหมด
รู้จักไต้หวัน ดูทั้งหมด

14 มิ.ย. 2560

หน่วยงานด้านเศรษฐกิจในไต้หวัน
ดูทั้งหมด