กิจกรรม/โอกาสในไต้หวันดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
เกาะกระแสไต้หวัน ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 2 Part2 : "กองทุนเยาวชน (Young Entrepreneur Financing Loan)"
กองทุนเยาวชน เป็นกองทุนสนับสนุนการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทั้งชาวไต้หวัน-ต่างชาติในระยะเริ่มต้น โดยส่งเสริมผู้ประกอบการในวันทำงานที่อายุไม่เกิน 45 ปี ทำเรื่องกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ กองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากกระทรวงการคลังและกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่มีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง สังกัดกระทรวงเศรษฐการ SMEA (Small and Medium Enterprsie Administration, MOEA)
ดูทั้งหมด
ไทยกับไต้หวัน ดูทั้งหมด
Factsheet

14 มิ.ย. 2560

ธุรกิจไทยในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
รู้จักไต้หวัน ดูทั้งหมด
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด