กิจกรรม/โอกาสในไต้หวันดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
เกาะกระแสไต้หวัน ดูทั้งหมด
กระทรวงเศรษฐการไต้หวันริเริ่มแนวคิดจัดทำเว็บไซต์ซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน (Ministry of Economic Affairs) มีแนวคิดริเริ่มจัดทำเว็บไซต์ซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์รวบรวมช่องทางสำหรับผู้ขายสินค้าในตลาดสด ตลาดกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการออกจากบ้าน และเพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปรวมตัวกันในตลาดสดหรือตลาดกลางคืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ซื้อ และบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถขายค้าขายได้ตามปกติด้วย โดยขณะนี้ มีตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดกลางคืนทั่วไต้หวันเข้าร่วมทั้งหมด 26 แห่ง และมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 50 ร้าน
ดูทั้งหมด
ไทยกับไต้หวัน ดูทั้งหมด
Factsheet

14 มิ.ย. 2560

ธุรกิจไทยในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
รู้จักไต้หวัน ดูทั้งหมด
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด