กิจกรรม/โอกาสในไต้หวันดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
เกาะกระแสไต้หวัน ดูทั้งหมด
รู้จัก "PC Home" E-Commerce ระหว่างไทย-ไต้หวันที่ใหญ่ที่สุด
ธุรกิจ E-commerce เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจขยายตัวสวนกับกระแสเศรษฐกิจโลกในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากการออกไปจับจ่ายใช้สอย การซื้อขายทางช่องทางออนไลน์จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือน พ.ค.- ก.ค.2564 ไต้หวันพบสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่รุนแรงขึ้น โดยศูนย์บัญชาการกลางการป้องกันควบคุมโรคระบาดได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมโรคระบาดระดับ 3 ที่มีมาตรการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ซื้อของในตลาดสด ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ห้างสรรพสินค้า และมีมาตรการห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน โดยอนุญาตให้ขายเพื่อซื้อกลับบ้านและ delivery เท่านั้น บริษัทเอกชนต่าง ๆ มีมาตรการ Work from home เพื่อลดการเดินทาง และเมื่อคนอยู่บ้านมากขึ้นจึงเปลี่ยนมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยมีรายงานว่า ผลประกอบการของแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง “PChome” ของไต้หวันมีมูลค่าเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มถึงร้อยละ 28.66 หรือคิดเป็นมูลค่า 155.77 ล้าน NTD ในช่วงครึ่งปีแรก
ดูทั้งหมด
ไทยกับไต้หวัน ดูทั้งหมด
Factsheet

14 มิ.ย. 2560

ธุรกิจไทยในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
รู้จักไต้หวัน ดูทั้งหมด
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด