กิจกรรม/โอกาสในไต้หวันดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
เกาะกระแสไต้หวัน ดูทั้งหมด
ไต้หวันปรับปรุงท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางท่าเรืออัจฉริยะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
“ไต้หวันอนุมัติงบประมาณกว่า 38,000 ล้าน NTD เพื่อปรับปรุงท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ The National Development Council (NCD) อนุมัติโครงการลงทุนปรับปรุงท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศจำนวน 7 แห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ โดยมีงบประมาณการลงทุน 38,166 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ ในกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม
ดูทั้งหมด
ไทยกับไต้หวัน ดูทั้งหมด
Factsheet

14 มิ.ย. 2560

ธุรกิจไทยในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
รู้จักไต้หวัน ดูทั้งหมด
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด