เกาะกระแสไต้หวัน ดูทั้งหมด
"โครงการผลักดันพื้นที่สีเขียว  “Smart City Summit & Expo Sustainble City Forum"
สำนักงานการค้าและเศรษฐไทยในไทเปได้เข้าร่วมงานประชุมสัมนาระดับนานาชาติในหัวข้อ “Smart City Summit & Expo Sustainble City Forum ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างองค์กร Internationnal Computer Driving Lincense (ICDL) และ เทศบาลนครเถาหยวน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการส่งเสริม Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ระหว่างนานาชาติและไต้หวัน ในรูปแบบกึ่งออนไลน์
ดูทั้งหมด
ไทยกับไต้หวัน ดูทั้งหมด
Factsheet

14 มิ.ย. 2560

ธุรกิจไทยในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
รู้จักไต้หวัน ดูทั้งหมด
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจในไต้หวัน

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด