งานสัมมนาวิศวกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27 และ งานสัมมนาและนิทรรศการยานยนต์อัจฉริยะและเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ครั้งที่ 2

งานสัมมนาวิศวกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27 และ งานสัมมนาและนิทรรศการยานยนต์อัจฉริยะและเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ครั้งที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2565

| 672 view

第27屆SAE車輛工程暨第二屆TEGA研討會-BANNER

          สมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติไต้หวัน (SAE-Taipei) และ สมาคมยานยนต์อัจฉริยะและเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว (Taiwan E-intelligent Vehicle & Green Energy Tech Association - TEGA) ได้จัด “งานสัมมนาวิศวกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27 และงานสัมมนาและนิทรรศการยานยนต์อัจฉริยะและเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว (2022 Taiwan E-Intelligent Vehicle & Green Energy Technology Conference, TEGA 2022) ครั้งที่ 2” จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ส.ค. 2565 และ 26 ส.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงซิ่ง (National Chung Hsing University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิศวกรรมยานยนต์ในประเทศ ยานยนต์พลังงานใหม่ ส่งเสริมและประยุกต์เทคโนโลยีบูรณาการระบบ และเพื่อรวบรวมผู้นำด้านวิศวกรรมยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ในการดำเนินงานวิจัยและจัดสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงานสีเขียวในไต้หวัน

          งานสัมมนาครอบคลุมประเด็นทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ วิศวกรรมยานยนต์ ระบบความปลอดภัย ระบบช่วงล่าง การควบคุมไอเสีย เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ยานยนต์อัจฉริยะ การแปลงพลังงาน การซ่อมบำรุงอัจฉริยะ

          อนึ่ง ภายในงานจะมีพื้นที่นิทรรศการ ซึ่งภาคธุรกิจ ผู้ผลิต และนักวิจัยสามารถแสดงผลงานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบ แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ด้านยานยนต์ไฟฟ้า
โดยผู้จัดได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานวิจัย และได้เชิญบุคคลที่สนใจร่วมลงทะเบียนงานนิทรรศการที่จัดขึ้นในงานสัมมนาครั้งนี้ โดยหวังว่าทุกท่านจะมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://tega.nchu.edu.tw/tega2022/News.html

 

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ : Facebook許志義教授
เว็บไซต์ทางการของ SAE-TEGA2022
เว็บไซต์ทางการของ SAE ไทเป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ